Privacyverklaring.

Ingangsdatum: 25 mei 2018


1. Inleiding

2. Over dit beleid

3. Jouw rechten en voorkeuren

4. Hoe verzamelen we jouw persoonlijke gegevens?

5. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van jou?

6. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonlijke gegevens?

7. Delen van jouw persoonlijke gegevens

8. Bewaren en verwijderen van gegevens

9. Koppelingen

10. Beveiliging van jouw persoonlijke gegevens

11. Booqees Basisonderwijs

12. Wijzigingen in dit privacybeleid

13. Contact met ons opnemen1. Inleiding


Welkom op Booqees - het allerleukste leesplatform voor kinderen t/m 12 jaar!


Bij Booqees willen wij je de best mogelijke ervaring bieden om ervoor te zorgen dat je optimaal kunt genieten van onze service zowel vandaag en morgen als in de toekomst. Om dit te kunnen doen en je een buitengewone, gepersonaliseerde service te kunnen bieden die volledig op jou is toegesneden, hebben we inzicht nodig in jouw leesgedrag. Niettemin zijn jouw privacy en de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens voor ons altijd buitengewoon belangrijk. Daarom willen wij je zo transparant mogelijk uitleggen hoe we jouw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, delen en gebruiken en je inzicht geven in de opties en keuzes die je hebt om te bepalen wanneer en hoe je wilt dat jouw persoonlijke gegevens worden gedeeld.


Dat is ons doel, en in dit Privacybeleid ("Beleid") leggen we in detail uit wat we precies bedoelen.2. Over dit beleid


In dit beleid leggen we in detail uit welke relatie je hebt met Booqees wat betreft jouw persoonlijke gegevens. Het beleid is van toepassing op alle services van Booqees en alle mogelijk daaraan gekoppelde services (hierna te noemen de "Booqees Service'). De voorwaarden die van toepassing zijn op jouw gebruik van de Booqees Service staan beschreven in onze Algemene Voorwaarden.


Van tijd tot tijd kunnen wij nieuwe services ontwikkelen of aanvullende services bieden. Als de introductie van deze nieuwe of aanvullende services een verandering met zich meebrengt in de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen of verwerken, zullen wij je meer informatie en aanvullende voorwaarden of beleidslijnen verstrekken. Dit beleid is van toepassing op die nieuwe of aanvullende services, tenzij anders vermeld bij de introductie daarvan.


Het doel van dit Beleid is:


• Zorgen dat je begrijpt welke persoonlijke gegevens we van je verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en gebruiken en met wie we de gegevens delen.

• Uitleggen op welke manier we de persoonlijke gegevens die je met ons deelt gebruiken om je een optimale ervaring te bieden wanneer jij de Booqees Service gebruikt.

• Uitleggen welke rechten en keuzemogelijkheden jij hebt betreffende de persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen en verwerken en hoe wij jouw privacy beschermen.


Wij hopen je daarmee inzicht te geven in de zorgvuldigheid die wij betrachten ten aanzien van jouw privacy. Voor informatie over hoe je ons kunt bereiken als je vragen of opmerkingen hebt, ga je naar sectie 14 'Contact met ons opnemen' hieronder. Als je het niet eens bent met de inhoud van dit Beleid, wijzen wij je erop dat het je vrij staat om al dan niet gebruik te maken van de Booqees Service.3. Jouw rechten en voorkeuren


Je bent er wellicht van op de hoogte dat de nieuwe Europese wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) individuele personen bepaalde rechten verschaft met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. De rechten die zijn toegewezen aan individuele personen, indien beschikbaar en onderhevig aan toepasselijk recht, zijn:


Recht van toegang

Het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te verzoeken tot de persoonlijke gegevens die wij van jou verwerken.

Recht op rectificatie

Het recht te verzoeken dat wij jouw persoonlijke gegevens wijzigen of bijwerken indien deze onjuist of onvolledig zijn.


Recht op verwijdering

Het recht te verzoeken dat wij jouw persoonlijke gegevens verwijderen.


Recht op beperking

Het recht te verzoeken dat wij tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van al jouw persoonlijke gegevens of een deel daarvan.


Recht op bezwaar

• Het recht om op elk moment om redenen betreffende jouw specifieke situatie bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens.

• Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens voor direct marketing-doelen.


Recht op gegevensportabiliteit

Het recht om een kopie te vragen van jouw persoonlijke gegevens in elektronische vorm en het recht om die persoonlijke gegevens te verzenden voor gebruik in een service van een andere partij.


Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming

Het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering, als dat besluit voor jou juridische of soortgelijke, belangrijke gevolgen zou hebben.4. Hoe verzamelen we jouw persoonlijke gegevens?


We verzamelen jouw persoonlijke gegevens op de volgende manieren:


Wanneer je je inschrijft op de Booqees Service

Wanneer je je inschrijft op de Booqees Service, verzamelen wij bepaalde persoonlijke gegevens zodat jij de Booqees Service kunt gebruiken, zoals je naam en e-mailadres.


Via je gebruik van de Booqees Service

Wanneer je de Booqees Service gebruikt, verzamelen we persoonlijke gegevens betreffende jouw gebruik van de Booqees Service, zoals welke boeken je hebt gelezen en welke titels je hebt toegevoegd aan je persoonlijke favorieten-plankje.


Persoonlijke gegevens op basis waarvan wij extra voorzieningen/functionaliteit kunnen bieden

Van tijd tot tijd kan jij ons ook aanvullende gegevens verstrekken of ons toestemming geven jouw aanvullende persoonlijke gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld om je meer voorzieningen of functionaliteit te bieden. Je hebt hierbij altijd de optie van gedachten te veranderen en jouw toestemming te allen tijde in te trekken.


Van derden

Wij ontvangen persoonlijke gegevens over jou en jouw activiteiten van derden, zoals adverteerders en partners met wie we samenwerken om je de Booqees Service te leveren. Wij gebruiken deze persoonlijke gegevens alleen als jij de derde partij of Booqees voor het delen van die gegevens toestemming hebt verleend of als Booqees een gewettigd belang heeft om de persoonlijke gegevens te gebruiken om jou te voorzien van de Booqees Service.5. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van jou?


In de onderstaande tabel zie je welke categorieën persoonlijke gegevens wij van jou verzamelen en gebruiken:


Categorieën persoonlijke gegevens

Categoriebeschrijving

Accountregistratiegegevens Dit zijn de persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt, of die door ons zijn verzameld, om je te kunnnen aanmelden bij en gebruik te kunnen maken van de Booqees Service. Daartoe behoren de volgende gegevens:

• Voornaam

• Achternaam

• Gebruikersnaam

• E-mail adres

• Wachtwoord (in gehashte vorm : een gehasht wachtwoord betreft een opgeslagen versie van een wachtwoord dat niet te herleiden is tot het oorspronkelijke wachtwoord)

• Adresgegevens

• Gegevens per leesprofiel (voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, profielafbeelding en voorkeurscategorieën)


Bepaalde persoonlijke gegevens die wij van je vragen, zijn vereist om je account aan te maken. Je hebt ook de optie om ons aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken, zodat wij jouw account verder kunnen personaliseren.

Booqees Service gebruiksgegevens Dit zijn de persoonlijke gegevens die over jou worden verzameld als je de Booqees Service gebruikt, zoals:


• Informatie over het soort Booqees Service-abonnement dat je hebt.

• Informatie over jouw interacties met de Booqees Service, zoals de datum en tijd van jouw inlogsessies, boeken die je hebt gelezen, aantal pagina's die je hebt gelezen en boeken die je hebt toegevoegd aan je persoonlijke favorieten-plankje.

• Gebruikersinhoud die je plaatst op Booqees, waaronder berichten die je verzendt en/of ontvangt via de Booqees Service en je interacties met de Booqees Klantenservice.

• Technische gegevens, zoals URL-gegevens, cookiegegevens, je IP-adres, het soort apparaten dat je gebruikt om toegang te krijgen tot of verbinding te maken met de Booqees Service, unieke apparaat id's, apparaatkenmerken, type netwerkverbinding (wifi, 3G, LTE, e.d.) en provider, netwerk- en apparaatprestaties, type browser, taal, besturingssysteem en de Booqees-app versie. Meer informatie over de technische gegevens die door ons worden verwerkt kan je vinden in ons Cookiebeleid

Vrijwillige mobiele data Behalve de mobiele data die we verzamelen om je te voorzien van de Booqees Service, zoals hierboven beschreven, heb je ook de optie om ons toestemming te geven om aanvullende persoonlijke gegevens op je mobiele apparaat te verzamelen om je voorzieningen/functies te bieden die jouw ervaring met de Booqees Service verbeteren.


Wij zullen ons geen toegang verschaffen tot de hieronder genoemde persoonlijke gegevens zonder daarvoor eerst jouw toestemming te verkrijgen:


• Jouw spraakgegevens : Als je ons toestemming geeft, stelt dit ons in staat om toegang te krijgen tot de ingesproken audio opgenomen via de microfoon van je apparaat tijdens het inspreken van persoonlijke audioboeken. Wij wijzen erop dat je altijd de mogelijkheid hebt om de microfoonfunctie uit te schakelen.

Betalingsgegevens

Wij kunnen dit soort persoonlijke gegevens verzamelen wanneer je je inschrijft voor een proefabonnement of een van onze betaalde abonnementen (zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden) aanschaft of andere aankopen doet via de Booqees Service. Welke persoonlijke gegevens precies worden verzameld hangt af van de betalingsmethode (bijvoorbeeld direct via jouw mobiele apparaat of via een automatisch incasso), maar betreft in elk geval de volgende gegevens:


• Naam

• Type credit- of debitcard, vervaldatum en bepaalde cijfers van jouw credit-/debitcardnummer

• Details van jouw transactiegeschiedenis


Heb je een Booqees Basisonderwijs licentie en betaal je op factuur, dan verstrekken wij je persoonlijke gegevens aan onze betalingsverwerkers zodat zij een kredietwaardigheidscontrole kunnen uitvoeren en je facturen kunnen sturen.

Gegevens over prijsvragen, enquêtes en sweepstakes

Deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om jouw in staat te stellen zich in te schrijven op en deel te nemen aan dit soort promotieacties. Welke persoonlijke gegevens precies worden verzameld, hangt af van het type promotieactie.

Marketinggegevens

Deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om Booqees en onze partners / serviceproviders in staat te stellen jouw marketingcommunicaties te sturen:


• Per e-mail

• Tijdens jouw gebruik van de Booqees Service

• Direct via de derde partij
6. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonlijke gegevens?


Wanneer je de Booqees Service gebruikt of daarmee communiceert, gebruiken wij om verschillende redenen diverse technologieën om de persoonlijke gegevens die wij over jou verzamelen te verwerken. In de onderstaande tabel noemen wij de redenen waarom wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, de rechtsgronden op basis waarvan wij jouw persoonlijke gegevens wettig mogen verwerken en de categorieën persoonsgegevens (genoemd in sectie 5 'Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van u?') die daarvoor worden gebruikt:


Waarom Booqees jouw persoonlijk gegevens verwerkt ('verwerkingsdoel')

Rechtsgrond voor het verwerkingsdoel

Categorieën persoonlijke gegevens die Booqees gebruikt voor het verwerkingsdoel

De Booqees Service leveren en personaliseren en jouw ervaring daarmee en met andere door Booqees geleverde services en producten verbeteren, bijvoorbeeld door binnen de Booqees Service aangepaste, gepersonaliseerde of gelokaliseerde inhoud te bieden, aanbevelingen te doen, en voorzieningen beschikbaar te stellen.

• Uitvoering van een contract

• Legitieme belangen

• Accountregistratiegegevens

• Service gebruiksgegevens

Inzicht verkrijgen in de manier waarop jij toegang verkrijgt tot de Booqees Service en deze gebruikt om te zorgen dat de Booqees Service technisch goed functioneert, om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en jouw gebruik van de Booqees Service te analyseren, inclusief jouw interactie met toepassingen, producten en diensten die via de Booqees Service beschikbaar worden gesteld, daaraan zijn gekoppeld of worden aangeboden.

• Uitvoering van een contract

• Legitieme belangen

• Accountregistratiegegevens

• Service gebruiksgegevens

Om met jou te communiceren voor aan de Booqees Service gerelateerde doelen.

• Uitvoering van een contract

• Legitieme belangen

• Accountregistratiegegevens

• Service gebruiksgegevens

Jouw betalingen verwerken om fraude te voorkomen en te detecteren, waaronder frauduleuze betalingen en frauduleus gebruik van de Booqees Service.

• Uitvoering van een contract

• Voldoen aan wettelijke verplichtingen

• Legitieme belangen

• Betalingsgegevens

Direct of via een van onze partners met jou communiceren voor:

• marketingdoelen,

• onderzoeksdoelen,

• deelname aan prijsvragen, enquêtes en sweepstakes,

• reclamedoeleinden,

via e-mails, meldingen of andere berichten, overeenkomstig de door jou aan ons verleende toestemmingen.

• Toestemming

• Legitieme belangen

• Gegevens betreffende prijsvragen, enquêtes en sweepstakes

• Marketinggegevens

Je aanbiedingen, informatie of andere inhoud sturen, gebaseerd op jouw specifieke locatie.

• Toestemming

• Vrijwillige mobiele data7. Delen van jouw persoonlijke gegevens


In de onderstaande tabel zie je met welke categorieën ontvangers wij persoonlijke gegevens van je kunnen delen:


Categorieën ontvangers

Reden voor delen

Serviceproviders We gebruiken technische serviceproviders die de technische infrastructuur kunnen beheren die we nodig hebben voor de Booqees Service, met name providers die de Booqees-app, de inhoud daarvan en de gegevens die wij verwerken hosten, opslaan, beheren en bewaren. Wij gebruiken technische serviceproviders om ons te helpen met jou te communiceren, zoals beschreven in (Section 6) van dit beleid.

Booqees Partners Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens in een gepseudonimiseerde indeling met onze uitgeefpartners delen om ze inzicht te geven in het gebruik van de titels die ze ons in licentie geven. Wij delen jouw persoonlijke gegevens ook in een gepseudonimiseerde indeling met marketingpartners die ons helpen bij promotiecampagnes.

Academische onderzoekers Wij delen jouw persoonlijke gegevens ten behoeve van bijvoorbeeld statistische analyse en academisch onderzoek, maar alleen in een gepseudonimiseerde indeling.

Overige bedrijven van de Booqees-groep

Wij delen jouw persoonlijke gegevens met andere bedrijven van de Booqees-groep voor onze dagelijkse bedrijfsvoering en om de Booqees Service te onderhouden en aan jou te kunnen leveren.

Opsporingsinstanties en toezichthouders voor gegevensbescherming

Wij delen jouw persoonlijke gegevens wanneer wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder toepasselijk recht, of om te voldoen aan geldige gerechtelijke oproepen, zoals een huiszoekingsbevel, rechterlijk bevel of dagvaarding.


Wij delen jouw persoonlijke gegevens ook wanneer wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is voor het doel van ons eigen gewettigde belang of dat van een derde partij betreffende nationale veiligheid, rechtshandhaving, vervolging, opsporingsonderzoek, de bescherming van de veiligheid van personen, of ter voorkoming van overlijden of dreigend gevaar van lichamelijk letsel, mits we menen dat een dergelijke belang niet ondergeschikt is aan jouw belangen en fundamentele rechten en vrijheden die vereisen dat jouw persoonlijke gegevens worden beschermd.

Kopers van ons bedrijf

Wij delen jouw persoonlijke gegevens in die gevallen waarin wij ons bedrijf verkopen aan of daarover onderhandelen met een koper of potentiële koper.

In deze situatie zal Booqees de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens blijven beschermen en je in kennis stellen voordat jouw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de koper of worden onderworpen aan een ander privacybeleid.8. Bewaren en verwijderen van gegevens


Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om je te voorzien van de Booqees Service en voor legitieme en essentiële zakelijke doeleinden, zoals het in werking houden van de Booqees Service, het nemen van op gegevens gebaseerde zakelijke beslissingen over nieuwe functies en mogelijkheden, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en de beslechting van geschillen. Wij bewaren sommige van jouw persoonlijke gegevens zo lang je gebruiker bent van de Booqees Service. Wij bewaren bijvoorbeeld je accountgegevens en bijbehorende leesprofiel(en).

Op jouw verzoek verwijderen of anonimiseren wij jouw persoonlijke gegevens, zodat jij op basis daarvan niet meer kan worden geïdentificeerd, tenzij het ons wettelijk toegestaan is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in de volgende situaties:


• Als er een onopgeloste kwestie is betreffende jouw account, zoals een openstaand tegoed op jouw account of een onopgeloste vordering of lopend geschil, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens totdat het probleem is opgelost.

• Als wij wettelijk of fiscaal of om redenen van administratieve controle en verantwoording verplicht zijn de persoonlijke gegevens te bewaren, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens voor de wettelijk toegestane termijn.

• Als dit nodig is wegens onze legitieme zakelijke belangen, zoals fraudepreventie of de beveiliging van onze gebruikers.9. Koppelingen


Wij kunnen inhoud, die is gekoppeld aan websites van derden, weergeven. We hebben geen controle over en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de privacypraktijken en inhoud van derden. Als je klikt op een koppeling van een derde partij, dien je je te realiseren dat je de Booqees Service verlaat en dat persoonlijke gegevens die je verstrekt niet worden gedekt door dit beleid. Lees hun privacyregels om te weten te komen hoe ze jouw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.10. Beveiliging van jouw persoonlijke gegevens


Wij beschermen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers zo goed mogelijk. We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Houd er echter rekening mee dat geen enkel systeem volledig veilig is. Wij hebben diverse beleidsmaatregelen genomen, waaronder maatregelen op het gebied van pseudonimisering, encryptie, toegang en retentie, om bescherming te bieden tegen onbevoegde toegang tot en onnodige bewaring van persoonlijke gegevens in onze systemen.


Jouw wachtwoord beveiligt jouw gebruikersaccount. Daarom raden we je aan om een uniek en sterk wachtwoord te gebruiken, de toegang tot jouw computer en browser te beperken en je na gebruik van de Booqees Service af te melden.11. Booqees Basisonderwijs


Booqees Basisonderwijs is een andere dienst van Booqees, die Booqees aanbiedt aan scholen. Met Booqees Basisonderwijs kunnen leerlingen en leerkrachten in aanvulling op het leesonderwijs, gebruik maken van Booqees.


Booqees heeft met de school een bewerkersovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst kan je hier lezen. De school schakelt Booqees in als Bewerker. Booqees verwerkt (persoons)gegevens alleen in opdracht van de school. De school is verantwoordelijke voor de verwerking van de (persoons)gegevens, zoals gedefinieerd in de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).


Booqees is wel verantwoordelijk voor de gegevensverwerking met betrekking tot de scholen en contactpersonen die Booqees Basisonderwijs afnemen.12. Wijzigingen in dit privacybeleid


Wij kunnen dit privacybeleid zo nu en dan wijzigen.


Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit beleid, zullen wij dat duidelijk kenbaar maken, zoals gepast onder de omstandigheden, bijvoorbeeld door in de Booqees Service een opvallende kennisgeving te tonen of door je een e-mail te sturen. Wij kunnen je vooraf in kennis stellen.


Zorg daarom dat je een dergelijke kennisgeving zorgvuldig leest.13. Contact met ons opnemen


Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact opnemen met:


RRC B.V. / Booqees

Randweg 24

2941 CG Lekkerkerk

E: hallo@booqees.nl

T: 0180-330616


RRC B.V. is de gegevenscontroller voor het doel van de persoonlijke gegevens verwerkt in het kader van dit Beleid.


Heel veel leesplezier gewenst namens Team Booqees!